سطل آخرین پزشکی پرونده برنامه بهداشت

سطل: آخرین پزشکی پرونده برنامه بهداشت دانشگاه کیارستمی وزارت بهداشت عباس کیارستمی درگذشت عباس کیارستمی

گت بلاگز اخبار گوناگون تصویر | بارش شهابی شب گذشته در آسمان لواسان

در تصویر زیر نمایی از بارش شهابی شب گذشته را از نزدیکی ستاره قطبی در آسمان لواسان می بینید.

تصویر | بارش شهابی شب گذشته در آسمان لواسان

تصویر | بارش شهابی شب گذشته در آسمان لواسان

عبارات مهم : آسمان

در تصویر زیر نمایی از بارش شهابی شب گذشته را از نزدیکی ستاره قطبی در آسمان لواسان می بینید.

تصویر | بارش شهابی شب گذشته در آسمان لواسان

خبر آنلاین

در تصویر زیر نمایی از بارش شهابی شب گذشته را از نزدیکی ستاره قطبی در آسمان لواسان می بینید.

واژه های کلیدی: آسمان | تصویر | نزدیکی | آنلاین | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs