سطل آخرین پزشکی پرونده برنامه بهداشت

سطل: آخرین پزشکی پرونده برنامه بهداشت دانشگاه کیارستمی وزارت بهداشت عباس کیارستمی درگذشت عباس کیارستمی

در روزهای نهایی هفته خبرهایی از تجمع در مشهد روایت شد؛ تجمعی که پنجشنبه در مشهد و جمعه در چند شهر دیگر برگزار شد، اگرچه بی مجوز بودند و به همین خاطر تصویر العمل

آژیرخطر جهت همه

آژیرخطر جهت همه

عبارات مهم : اعتراض

در روزهای نهایی هفته خبرهایی از تجمع در مشهد روایت شد؛ تجمعی که پنجشنبه در مشهد و جمعه در چند شهر دیگر برگزار شد، اگرچه بی مجوز بودند و به همین خاطر تصویر العمل هایی را برانگیخت ولی توصیه قابل تامل این است کسانی در بعد این تحرکات قرار داشته اند که در سپهر سیاسی کشور عزیزمان ایران نه اصولگراهای آشنا شده است و ریشه دار هستند و نه اصولگرایان میانه رو که دیرزمانی است از تندروی ها فاصله گرفته اند و به عنوان جریانی قدیمی و موثر در فضای سیاسی کشور عزیزمان ایران قائل به پرنسیپ های آشنا شده است ای هستند.

آژیرخطر جهت همه

دلواپسانی که در بعد این ماجراها پنهان شده است اند، همان کسانی هستند که در چند انتخابات گذشته به معنای تام و تمام، ناکامان بوده اند و از زمانی که با از دست دادن اقبال مردمی – به علت رو شدن دست هایشان، خالی بودن انبان تجربه و دانش شان- جایگاه خود را از دست رفته می بینند، تلاش می کنند از آبی که گل آلود کرده اند ماهی خود را صید کنند. آنها به هزار زبان فریاد می زنند که سهمی خاص می خواهند و باید حتی اگر رای مردم را ندارند، بازهم سهمی در قدرت داشته باشند.

اگر چه همگان بر این توصیه اتفاق نظر دارند که باید به مطالبات برحق مردمی پاسخ داد و چه بسا بشود تاکید کرد که پاسخ دولت به مطالبات برحق مردمی باید سریع تر باشد و مورد نیاز است که مردم در جریان کارها و تصمیم ها قرار بگیرند ولی برخاستن صدای ناکوک حیرت آور هست. آنها بی جایگاه مقبول درمیان مردم و حتی درمیان همان مردمی که مطالبات خود را فریاد می زنند، کنسرت غریبی از مطامع سیاسی و جناحی خود را به راه انداخته اند. جهت مثال حمید رسایی چنین ابراز نظر کرده: «آقای روحانی و رسانه های اقماریش که تمام هم و غم شون برگزاری کنسرت خصوصا در مشهد بود حالا که تعدادی از مردم مشهد در اعتراض به وضع موجود به خیابان ریختن و دسته جمعی کنسرت فوت بر روحانی رو اجرا کردن آیا عصبانین و این مردم رو سانسور می کنن؟» آیا مورد نیاز است به آقای رسایی تاکید کرد که مردم مشهد اگر قرار بود چنین فریادی سردهند چهار پنج ماه قبل به او رای نمی دادند و همراهان او را در شورای شهر مشهد گزینش نمی کردند. ولی حیف که تجربه نشان داده به چنین گوینده ای، با چنین سطحی از استدلال سخنی نمی توان گفت. در سوی دیگر یکی از دلواپسان آشنا شده است که محسن هاشمی در مواجهه رودررو به او گفت سخنان مشکوک می گویی، تصویر العمل نشان داده هست. یامین پور هم در اینستاگرام آورده: امیدوارم پیش از آنکه وزرای امنیتی-اطلاعاتی گزارش داده باشند که چطور می خواهند معترضین را ساکت کنند، وزرای اقتصادی فکری جهت اصلاح اوضاع کرده باشند. یامین پور با این سخن چیزی جهت پنهان کردن نگذاشته و خود را به میان بازار افکنده است.

در روزهای نهایی هفته خبرهایی از تجمع در مشهد روایت شد؛ تجمعی که پنجشنبه در مشهد و جمعه در چند شهر دیگر برگزار شد، اگرچه بی مجوز بودند و به همین خاطر تصویر العمل

دلواپسان از فردای انتخابات اردیبهشت پرونده هجمه به دولت روحانی را گشودند؛ پرونده ای که بخش های متفاوت دارد. آنها روزی اخبار تحریف شده است منتشر کرده و روز دیگر درصدد سیاه نمایی راجع به عملکرد دولت بوده اند ولی این همه حاصلی جهت آنها نداشته و همچنان در دلواپسی فرورفته اند و به همین علت از نهانخانه ها برآمده و تلاش دارند بر موج مطالبات بحق مردمی سوار شوند که زخم خورده سیاست های دلواپسانه همان ها بوده اند. دلواپسان فراموشکارند، آنها فراموش کرده اند که روحانی دولت یازدهم را در چه شرایطی از دولت مورد پسند آنها تحویل گرفت. اسحاق جهانگیری به توصیه مهمی اشاره کرد که مراقب باشید که زنگ خطر به صدا درآمده که اگر شما شروع کننده باشید، آخر دهنده نخواهید بود.

حساسیت

معاون استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران هشدار داده بود که گفت: «با هرگونه تجمع در میادین پایتخت برخورد قاطع صورت می گیرد. تاکنون مجوزی مبنی بر تجمعات مردمی در سطح شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از سوی استانداری صادر نشده و در صورت برگزاری چنین تجمعاتی از سوی نیروی انتظامی برخورد قاطع صورت می گیرد.» ولی ظاهرا بعضی به این هشدار توجه نکردند چنان که ایلنا نوشت؛ ظهر دیروز محسن نسج همدانی از بازداشت موقت تعداد اندکی از تجمع کنندگان خبر داد و تاکید کرد: پلیس بعد از ثبت اطلاعات این افراد درصدد است تا در نخستین وقت بازداشت شدگان را آزاد کند. وی با بیان اینکه هرگونه تجمع در میادین و خیابان های سطح شهر غیرقانونی است و ما موظف به برخورد قاطع و مقابله با کارها غیرقانونی هستیم، اظهار داشت: اینکه بعضی از افراد به هر شکل و عنوانی خواستار گفت وگو با مقامات کشور و تجمع هستند، مراحل دستیابی به این درخواست مشخص هست. ما با مشخص کردن شرایط و تعیین شروطی به این افراد مجوز می دهیم و اساسا رویکرد ما ندادن مجوز نیست.

آژیرخطر جهت همه

معاون امنیتی استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به رویکرد ضدانقلاب در این باره تصریح کرد: هنگامی که ضدانقلاب و نیروهای معاند نظام درخواست تجمع می دهند، مشخص است که ما نسبت به این رفتارها و کارها حساس می شویم و این گونه فراخوان ها را به ضرر امنیت اجتماعی شهروندان می دانیم. نسج همدانی ادامه داد: متاسفانه عمده افرادی که در این گونه تجمعات شرکت می کنند، افراد راحت لوحی هستند که از پشت پرده این گونه فراخوان ها بی اطلاع هستند و هنگامی که با فراخوان هایی مانند اعتراض در برابر گرانی روبه رو می شوند، با آن فراخوان همراهی می کنند در حالی که نمی دانند جریان های ضدانقلاب درصدد سواستفاده از نیات آنها و سردادن شعارهای خلاف واقع هست. اودر پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون با تجمعی برخوردی هم صورت گرفته شده است است؟ خاطرنشان کرد: به اندازه حجم تبلیغاتی که جهت این فراخوان غیرقانونی روبه رو بودیم، از آن استقبالی نشده است.

در بعضی از میادین تعداد محدود و قلیلی از افراد حضور داشتند که با تذکر دوستانه پلیس صحنه را ترک می کردند. معاون امنیتی استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: در یکی از میادین کمتر از ۵۰ نفر حضور داشتند که تعدادی از افراد بعد از تذکر پلیس صحنه را ترک کردند ولی تعداد اندکی نیز بودند که به رغم تذکر پلیس همچنان در میدان باقی ماندند. بعد از این مساله و استعلام پلیس از ما، با حکم قضائی تعداد کمی بازداشت موقت شدند. نسج همدانی یادآور شد: پلیس بعد از ثبت اطلاعات این افراد درصدد است تا در نخستین وقت بازداشت شدگان را آزاد کند چون فکر می کنیم تعداد زیادی از کسانی که در این گونه تجمعات حضور می یابند و بازداشت می شوند کسانی هستند که تحت تاثیر فضای تبلیغاتی و رسانه ای قرار می گیرند و فکر می کنند که در این فراخوان ها پرسشها آنها دنبال می شود در حالی که اطلاع ندارند که این فراخوان ها عمدتا منشأ خارجی دارند.

در روزهای نهایی هفته خبرهایی از تجمع در مشهد روایت شد؛ تجمعی که پنجشنبه در مشهد و جمعه در چند شهر دیگر برگزار شد، اگرچه بی مجوز بودند و به همین خاطر تصویر العمل

مجوز تجمع

فرماندار مشهد در تصویر العمل به تجمع مشهد گفت: این تجمع غیرقانونی بود با این وجود نیروی انتظامی با تجمع کنندگان بسیار با مدارا برخوردکرد. ایسنا نوشت؛ محمدرحیم نوروزیان با اشاره به تجمع نه به گرانی که امروز در میدان شهدا مشهد برگزار شد، افزود: همان گونه که پیش از این هم اعلام شده است بود این تجمع غیرقانونی و مجوزی جهت برگزاری آن صادر نشده بود با این حال تعدادی از افراد در میدان شهدا تجمع کردند. وی ادامه داد: نیروی انتظامی به آنان تذکرات مورد نیاز را داد و بسیار با مدارا با آنها برخورد کرد. نوروزیان با بیان اینکه تلاش بر این بود که مشکلی ایجاد نشده و عده ای از آن سوء استفاده نکنند، تصریح کرد: بر این اساس تذکراتی به این افراد داده شد و آنها مدتی در میدان شهدا حضور داشتند و بعد از آن متفرق شدند. همچنین تعدادی که قصد تعرض به اموال عمومی و تخریب داشتند به وسیله مأموران نیروی انتظامی بازداشت شدند. این تجمع کنترل شد و اتفاق خاصی در آن رخ نداد.

بازداشت 52 نفر

آژیرخطر جهت همه

سرپرست دادسرای انقلاب مشهد از بازداشت 52 نفر در تجمع غیرقانونی میدان شهدای مشهد خبر داد. حسن حیدری امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس گفت: تجمعی در میدان شهدای مشهد انجام شد و عده ای ساختارشکن شعارهای تندی سر دادند که با آنها برخورد شد. وی افزود: ما اعتراض را حق مردم و شهروندان می دانیم ولی اگر عده ای بخواهند از این احساسات سوءاستفاده کرده و به اصطلاح موج سواری کنند، دیگر صبر را جایز نمی دانیم و با این افراد برخورد می کنیم. سرپرست دادسرای انقلاب مشهد با اشاره به اینکه در این تجمع 52 نفر دستگیر شدند، ادامه داد: قانون به هیچ وجه با افرادی که بخواهند با سوءاستفاده از شرایط اجتماعی مزاحمتی جهت سایر شهروندان و اختلال در امنیت ایجاد کنند، مماشات نمی کند. وی خاطرنشان کرد: تجمع فاقد مجوز بوده است.

سوء استفاده رسانه های معاند

تسنیم نوشت: جمعی از مردم در اعتراض به پرسشها و پرسشها معیشتی در میدان شهدا ی مشهد مقدس تجمع کردند، در این تجمع مردم با سر دادن شعارهایی چون یک اختلاس کم بشه مسئله ما حل میشود و… خواهان پیگیری مسئولان در عمل به وعده ها و مبارزه جدی تر با فساد شدند. این خبرگزاری ادامه داد: پلیس که در تعامل با مردم زمینه را جهت استمرار این تجمع فراهم کرده بود مجبور به درخواست آخر تجمع شد که با همراهی عموم مردم این تجمع در مدت کوتاهی به آخر رسید. تسنیم مدعی شد: براساس این گزارش، خواسته مهم مردم در این تجمع توجه مسئولان به حل پرسشها معیشتی و مبارزه با فساد بود. گفتنی است رسانه های معاند از شروع این تجمع، منشتر شدن خبرهایی کاملا کذب به دنبال سوءاستفاده از این تجمع بودند.

اعتراض برحق

همچنین امام جمعه مشهد اعتراض روز گذشته مردم این شهر به گرانی را برحق دانست وگفت: نباید با فراخوان هر فرد یا گروهی به خیابان ها بیاییم بلکه باید دقت کنیم. امنیت یک کشور مهم است و پرسشها زندگی ما نباید ابزاری جهت پیروزی دشمن باشد. به روایت گروه خبری ایلنا، آیت ا… احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه با اشاره به پرسشها اقتصادی و معیشتی که مردم با آن گرفتار هستند، افزود: مردم حق دارند حل شدن پرسشها معیشتی خود را مطالبه کنند و باید مسئولان نیز جهت حل پرسشها آن ها از قبیل مسکن و گرانی کار کنند.

سخنان علم الهدی

آیت ا… علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی هم بعد از این تجمع با انتقاد از طرح دولت جهت گران کردن قیمت بنزین گفت: هنگامی که به آقای وزیر نفت می گوییم زیاد کردن قیمت بنزین باعث گرانی می شود، نباید پاسخ وزیر این باشد که قیمت بنزین در کشور ما پایین تر از کشورهای دیگر هست. آقای عزیز قیمت بنزین ۱۵۰۰ تومانی از کشورهایی کمتر است که با چپاول کشورهای دیگر به رشد اقتصادی رسیده اند. وی ادامه داد: قیمت بنزین ۱۵۰۰ تومانی جهت کسانی که ماشین های گران قیمت دارند و ماشین های شاسی بلند سوار می شوند و درآمد میلیاردی دارند زیاد نیست ولی جهت آن مرد فقیر با درآمد کمی که با وانت بار خود کسب روزی می کند زیاد است و زیاد کردن آن باعث زیاد کردن گرانی می شود.

انتقاد علم الهدی

علم الهدی ادامه داد: جواب هایی که مسئولان می دهند کارد را به استخوان مردم رسانده هست. آقای وکیل، آقای وزیر شما چگونه در این مملکت وزیر شده است اید؟ در دوره ای در نظام سابق یک وزیر با اشاره آمریکایی ها وزیر می شد ولی شما به قیمت خون صدهزار شهید وزیر شده است اید و کسی که با خون صدهزار شهید وزیر شده است باید پاسدار این خون ها باشد نه اینکه بگوید جهت حل پرسشها تعرفه گمرک را کم می کنیم تا مردم ماشین خارجی بخرند. امام جمعه مشهد با اشاره به اینکه مردم به نظام و ولایت فقیه اعتقاد و التزام دارند افزود: مسئولان باید به مردم برسند و پرسشها آن ها را حل کنند.

این مردم با نظام بد نیستند بلکه تحت فشار پرسشها اقتصادی و معیشتی قرار گرفته اند. امام جمعه مشهد خطاب به مردمی که در این شهر در اعتراض به پرسشها جمع شده است بودند،گفت: من با مردمی که دیروز به خیابان آمدند حرف دارم. مطالبات شما کاملا برحق بود و اینکه بر علیه گرانی شعار می دادید کار بر حقی بود ولی بدانیم که دشمن می خواهد به ما ضربه بزند و نباید اجازه بدهیم از این مطالبات سوءاستفاده کنند. وی ادامه داد: اینکه گروهی در تجمع بگویند سوریه را رها کن فکری به حال ما کن درست نیست و اینکه از این شعار یک زن روسپی آمریکایی که رهبر منافقان است بیاید و از شما تقدیر کند درست نیست و نباید خوراک در اختیار رسانه های دشمن قرار بدهیم. علم الهدی خاطرنشان کرد: نباید با فراخوان هر فرد یا گروهی به خیابان ها بیاییم بلکه باید دقت کنیم. امنیت یک کشور مهم است و پرسشها زندگی ما نباید ابزاری جهت پیروزی دشمن باشد .

تجمع متفاوت!

اما تجمع مشهد در روز پنجشنبه خلاصه نشد و در تجمعی متفاوت بعضی از سپرده گذاران نیز روز جمعه در این شهر به تجمع پرداختند. فارس نوشت؛ تجمع اعتراضی که از سوی بعضی سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری در میدان شهدای مشهد برگزار شد، البته آخر یافت. تجمع کنندگان که تعداد آنها به 200 نفر می رسید در اعتراض به اوضاع نابسامان بعضی موسسات مالی و اعتباری شعارهایی سر دادند. بعضی هم در این تجمع شعارهای تندی علیه دولت دادند که با مداخله پلیس مواجه شدند و نهایتا این تجمع حوالی ظهر آخر یافت.

آرمان

واژه های کلیدی: اعتراض | اعتراض | بازداشت | بازداشت شدن | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs